Er gælden for stor til dette liv?

Gældssanering

Tidligere tvangsauktion? Konkurs med firmaet? Skilsmisse? Sygdom? Årsagen til hvorfor gælden idag er meget stor og uoverkommelig, kan være mange. Lad os hjælpe dig med at komme godt videre, f.eks. med en gældssanering.

Gældssanering opnås gennem skifteretten, og er en kreditorordning, hvor du afvikler din gæld som udgangspunkt over 3 år, med et afdrag der er tilpasset din økonomiske situation.

Få styr på gældssanering

Hvornår betragtes gæld som håbløs og uoverskuelig?

Desværre tror mange at hvis gælden bare er stor nok, så får man en gældssanering. Dette er desværre ikke tilfældet. At få en gældssanering kræver at gælden er håbløs og uoverskuelig.

Det er dog individuelt fra person til person, hvornår en gæld betragtes som håbløs og uoverskuelig, da det afhænger af, hvor stor en indtægt den enkelte har. Generelt kan det siges, at jo højere indtægt du har, jo større skal gælden være for, at du kan få gældssanering.

Gældens størrelse er derfor ikke den eneste faktor der spiller ind, i forhold til at få en gældssanering. Der bliver set på hele dit liv, har du fast indtægt, bopæl eller har du tidligere betalt af på din gæld, osv. 

  Økonomi er en personlig og individuel sag

  Forstå betingelserne og processen

  En gældssanering søges ved at indgive en ansøgning til Skifteretten. Der er en del betingelser der skal være opfyldt, før du kan få en gældssanering.

  Her kan bl.a. nævnes:

  • Er der forbrugsgæld, skal der som hovedregel være tale om forholdsmæssig gammel gæld
  • Du skal have afdraget på det du skylder, hvis du har haft mulighed for det
  • Du skal have en stabil indtægt
  • Du skal have en fast bolig
  • Du skal være forberedt på at leve for et fastlagt rådighedsbeløb

  Nedenfor gives et eksempel:

  Efter en skilsmisse har I nu et hus som skal sælges.

  Undervejs i forløbet bliver I uvenner og det ender med, at en af jer stopper med at betale terminer. Kreditforeningen vælger nu at sælge huset på tvangsauktion.

  I skylder kr. 1.500.000,00 i huset, men huset bliver solgt på tvangsauktion til kr. 500.000,00. I står nu tilbage med en gæld på kr. 1.000.000,00.

  Din samlede gæld: kr. 1.000.000,00

  Gældssaneringen bliver tilkendt med 20 % i tilbagebetaling.

  Kr. 200.000,00 skal altså betales tilbage over 60 måneder.

  I alt. Kr. 3.333,33 pr. måned.

  Opstartspris kr. 2500,00